English  

 
предлага широка гама от правни услуги както в областта на вътрешното, така и на международното право.

Ползвайки високия професионализъм, богат опит и отлична репутация на своите адвокати, експерти и сътрудници, фирмата осигурява максимална защита на интересите на своите клиенти и гарантира бързо и ефикасно постигане на желания от тях резултат.

Опирайки се на последните европейски тентенции, фирмата е новатор в България в прилагането на правното посредничество за извънсъдебно уреждане на споровете чрез постигане на окончателно, взаимноприемливо за страните решение.

Тесните контакти и доброто сътрудничество на "Правен посредник" ООД с редица държавни и общински органи, правителствени и неправителствени организации, фирми и асоциации, осигуряват практическото постигане на целите на фирмата и са допълнителна гаранция за перфектното обслужване на нейните клиенти.