English  

 


предоставя правни консултации и услуги на физически и юридически лица, както за отделни случаи, така и на дългосрочна основа.

"Правен посредник"ООД работи с клиенти от публичния и частния сектор в страната и в чужбина, в това число известни имена и компании в банковото и застрахователното дело, медиите и комуникациите, изкуството и спорта и пр.

Наши клиенти са най-големите испански застрахователни компании, големи австралийски фирми, някои канадски и руски компании и редица български юридически и физически лица.