English  

 
има висококвалифицирани юристи - адвокати, експерти и сътрудници, които са с богат професионален опит и отлична репутация. Като консултанти фирмата ползва представители на академичните среди.

В наказателноправната сфера "Правен посредник"ООД работи с адвокатите на кантора "Таков и съдружници", наложила се като една от водещите в България в наказателното право и процес.

Представителят по индустриалната собственост има опит в работата на Световната организация по интелектуалната собственост и Хагската конференция по международно частно право; работи и в областта на авторските и сходни права.